HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Bagutbot

Posted By on October 7, 2018

Sigeng away
pakig-away
pangaway
pangitag away
panaway
lagpot ang laway
sa ihi patas-anay
sa isog palabwanay
way paminaway
lapok linabayay
sa mata sinimagay
halos na magpinatyanay
way pagkahusay
hahay!
Tiyan nagdaguok
bulsa nga buslot
presyong ningsupót
sa …

For more information the click the link below:
HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Bagutbot